Justyna Gospodarowicz

Justyna Gospodarowicz

Psycholożka,

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Online lub Płock

Cena: 200 zł/50 min

W trakcie certyfikacji

Obszary wsparcia

Obszary pomocy terapeutycznej

Pomagam Osobom Dorosłym jak również Młodzieży i Dzieciom w wieku od 10 roku życia, doświadczającym kryzysu w życiu, z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, problemami w relacjach z innymi, z samooceną i poczuciem własnej wartości. Oferuję swoje specjalistyczne wsparcie w sytuacjach okołorozwodowych, związanych ze stratą, uzależnieniem. Zajmuję się diagnostyką i sporządzaniem opinii psychologicznych w różnych obszarach – sądowe, o stanie zdrowia, w celach orzeczniczych.

Podejście w terapii

Jestem psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym w trakcie certyfikacji. Ważne dla mnie w pracy psychoterapeutycznej jest budowanie bezpieczniej relacji, która jest w procesie terapii podstawą do zmiany i zaufania wobec oddziaływań. Korzystam z technik poznawczych, behawioralnych oraz schematu, które w świetle nauki mają wysoko ocenianą skuteczność.

Wykształcenie

Ukończyłam psychologię stosowaną ponad 20 lat temu na Uniwersytecie Łódzkim. Jestem po 4 latach specjalizacji z psychologii klinicznej i aktualnie przygotowuję się do egzaminu oraz uzyskania certyfikatu z psychologii poznawczo – behawioralnej. W trakcie 20 letniej praktyki uzupełniałam również swoją wiedzę, umiejętności uczestnicząc w szkoleniach, kursach, konferencjach z zakresu psychologii i psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe

W czasie studiów zdobywałam doświadczenie w pracy z Osobami z zaburzeniami oraz diagnostyce zaburzeń w oddziałach psychiatrycznych. Po ukończeniu studiów pracowałam jako specjalista terapii uzależnień, psycholog sądowy, psycholog w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, dorosłych. Zajmowałam się diagnozą oraz sporządzaniem opinii psychologicznych. Obejmowałam opieką rodziny i dzieci w procesie adopcji, kwalifikacji na rodziny zastępcze, a także rodziny i chorych w ramach opieki środowiskowej i onkologicznej. Aktualnie pracuję jako psycholog i psychoterapeuta jak również zajmuję się sporządzaniem opinii jako psycholog sądowy. W mojej aktywności zawodowej zajmuje się prowadzeniem szkoleń, prelekcji, warsztatów dla psychologów sądowych, osadzonych w zakładach karnych.

Dodatkowe informacje

Pracuję pod superwizją.