Joanna Leszczewska

Joanna Leszczewska

Psycholog, terapeuta EMDR

Psychoterapia poznawczo-behawioralna, Psychoterapia psychodynamiczna, Rozwój osobisty

Online

Cena: 200 zł/50 min

W trakcie certyfikacji

Obszary wsparcia

Obszary pomocy terapeutycznej

Pomagam klientom z depresją, lękiem, stresem, problemami rodzinnymi, problemami w związkach, wyzwaniami związanymi z rodzicielstwem, współuzależnieniem, problemami związanymi z pracą, doświadczeniami z dzieciństwa, traumą/PTSD, samotnością, niskim poczuciem własnej wartości, z zaburzeniami osobowości.

Podejście w terapii

W pracy stwarzam dla klienta bezpieczną, pełną akceptacji przestrzeń, w której można doświadczać osobistych zmian. Uważnie przyglądam się wzorcom powodującym cierpienie, uwarunkowaniom i temu, co dzieje się w relacji terapeutycznej. Towarzyszę w przechodzeniu przez trudności (osobiste, relacyjne), w odnajdywaniu poczucia sensu w życiu a także w uwalnianiu potencjału do zmiany.

Wykształcenie

Jestem psychologiem i terapeutą EMDR. Obecnie uczestniczę w czteroletnim szkoleniu psychoterapeutycznym w nurcie psychodynamicznym. Ukończyłam studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie.

Doświadczenie zawodowe

Mam kilkuletnie doświadczenie zawodowe z młodzieżą i osobami dorosłymi. Od 2014 roku zdobywałam umiejętności zawodowe pracując jako psycholog – w stowarzyszeniach, ośrodkach psychologicznego wparcia dla młodzieży, w poradni zdrowia psychicznego. Jak również prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii.

Dodatkowe informacje

Pracuję pod regularną superwizją, kontynuuję rozwój osobisty i zawodowy. Kieruję się Kodeksem Etycznym Psychologa.