Irena Arendt

Ilona Arendt

Psycholożka, wykładowca akadmiecki

Psychoterapia poznawczo-behawioralna, Psychoterapia systemowa, Psychodietetyka, Interwencja kryzysowa

Online

Cena: 200 zł/50 min

Obszary wsparcia

Obszary pomocy terapeutycznej

Udzielam wsparcia osobom znajdującym się w kryzysie, osobom przejawiającym zaburzenia lękowe, depresyjne, zaburzenia odżywiania czy zaburzenia snu. Pomagam osobom zmagającym się z problemami rodzinnymi, problemami w pracy związanymi z relacjami społ., stresem, wypaleniem zawodowym. Oferuję pomoc osobom z zaburzeniami, chorobami psychicznymi, osobom z niepełnosprawnością intelektualną, seniorom zmagającym się z chorobami wieku starczego (np. w przebiegu otępienia, zaburzeń lękowych, depresji), ale też rodzinom, osobom opiekującymi się chorymi.

Podejście w terapii

Szacunek, godność, akceptacja, zaangażowanie to kluczowe słowa opisujące jakość wykonywanej przeze mnie pracy. Moim nadrzędnym celem jest zapewnienie klientowi bezpiecznych, komfortowych warunków do tego, aby pacjent nie bał się mówić o tym, co dla niego ważne. W relacji terapeutycznej podążam za pacjentem i towarzyszę w procesie zmiany.

Wykształcenie

Z wykształcenia jestem magistrem psychologii, absolwentką Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Moją wiedzę dopełnia wykształcenie osiągnięte podczas studiów socjologicznych i pedagogicznych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Działam na rzecz osób potrzebujących, wspierając działania organizacji pozarządowych. Dotychczas odbyłam wiele szkoleń z obszaru pracy z pacjentem, porozumienia bez przemocy, pracy z osobami z niepełnosprawnością itp. Jestem członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Biorę czynny udział w konferencjach naukowych dotyczących tematyki seniorów czy popularyzacji wiedzy o zdrowiu psychicznym.

Doświadczenie zawodowe

Mam wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, chorobami psychicznymi czy z osobami z niepełnosprawnością. Dotychczas pracowałam z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej. Udzielałam także konsultacji psychologicznych klientom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do dziś współpracuję z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu Pomu Pomocy Społecznej oraz rodzinami tych osób. Mam przyjemność okresowo prowadzić warsztaty psychologiczne z dziećmi i młodzieżą z jednego z klubów sportowych. Angażuję się w ogólnopolskie projekty na rzecz wsparcia psychologicznego tj. „Psychologowie dla społeczeństwa” czy „Psycholog dla Medyka”. Zdobytą wiedzę przekazuję swoim studentom pracując również jako wykładowca akademicki.

Dodatkowe informacje

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etyki Psychologa.
Kontynuuję rozwój zawodowy i naukowy.