Beata Chawuła

Beata Chawuła

Psycholog, Diagnosta MMPI-2, NEO-FFI, FCZ-KT, TAT, Próby Łuckiego, MoCA

Rozwój osobisty

Online

Cena: 200 zł/50 min

Obszary wsparcia

Obszary pomocy terapeutycznej

Obszary pomocy, w których pomagam osobom doświadczającym trudności czy cierpienia:
związki i relacje (trudności z nawiązaniem i utrzymaniem relacji, trwanie w relacji powodującej cierpienie psychiczne), rozwód, samotność, strata, żałoba; cierpienie związane z trudnymi doświadczeniami w dzieciństwie; zaburzenia osobowości; zaburzenia lękowe (fobia społeczna, lęk uogólniony, lęk przed zmianą, OCD); zaburzenia nastroju, m.in. depresja, CHAD, zaburzenia psychotyczne w tym schizofrenia. Wspieram rozwój osobisty, dobrostan psychiczny (poczucie własnej wartości, asertywność, komunikacja).

Podejście w terapii

Niezwykle ważnym czynnikiem leczącym w kontakcie z pacjentem / klientem jest relacja terapeutyczna oparta na zaufaniu, akceptacji i szacunku. Dbam o jej nawiązanie i utrzymanie. Tempo pracy dostosowuję do potrzeb oraz gotowości mojego rozmówcy. Przestrzeń do podejmowania decyzji oraz ich pełne poszanowanie to dewiza mojej pracy z drugim człowiekiem.

Wykształcenie

Jestem magistrem psychologii, praktykującym psychologiem.
Pragnienie dalszego rozwoju w celu zapewnienia pacjentom najwyższych standardów pracy skierowało mnie do Katowickiego Instytutu Psychoterapii, gdzie jestem w trakcie XI edycji Akredytowanego Kursu Psychoterapii w podejściu integracyjnym: systemowo – ericksonowskim, realizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii. Nurt ten daje szerokie możliwości dostosowania sposobu prowadzenia terapii do indywidualnych potrzeb pacjentów / klientów.
Ukończyłam szereg szkoleń i kursów, które poszerzają i aktualizują moją wiedzę. Posiadam kwalifikacje i umiejętności sprawnego korzystania z psychologicznych narzędzi diagnostycznych, w tym do badania: temperamentu, osobowości czy funkcji poznawczych (m.in. MMPI-2, NEO-FFI, FCZ-KT, TAT, Próby Łuckiego, MoCA czy triada organiczna).

Doświadczenie zawodowe

W roli psychologa praktyki odbywałam w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia, by później odbyć staż w Centrum Psychiatrii im. dr. Krzysztofa Czumy w Katowicach, gdzie obecnie pracuję jako psycholog. W Centrum Psychiatrii pomoc można uzyskać w ramach całodobowych oddziałów psychiatrycznych, dziennych oddziałów psychiatrycznych, Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Poradni Zdrowia Psychicznego. Moimi Pacjentami w Centrum są osoby z wszelkimi zaburzeniami psychicznymi, problemami czy trudnościami, w tym po hospitalizacji psychiatrycznej – kontynuujący leczenie w Poradni Zdrowia Psychicznego.
W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na pomoc psychologiczną, podjęłam także pracę w Centrum Zdrowia Psychicznego „ASANA”.

Dodatkowe informacje

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przestrzegam Kodeksu Etycznego Psychologa. Kieruję się zasadą, że podstawą etyki zawodowej psychologa jest dobro człowieka. Dbam o zapewnienie poufności.