Arnika Bytner-Siwek

Arnika Bytner-Siwek

Psychoterapeutka systemowa w trakcie certyfikacji, terapeutka par

Psychoterapia systemowa

Online lub Płock

Cena: 200 zł/50 min

W trakcie certyfikacji

Obszary wsparcia

Obszary pomocy terapeutycznej

Towarzyszę osobom w radzeniu sobie ze stanami emocjonalnymi (lękiem, depresją, zaburzeniami nastroju, poczuciem pustki, niemocy, stresem), rozpoznawaniu i wyrażaniu emocje oraz potrzeb, rozumieniu i akceptowaniu siebie (swoich reakcji, zachowań, negatywnych myśli na swój temat), poprawie i budowaniu satysfakcjonujących, autentycznych i trwałych relacji z innymi ludźmi, rozwijaniu kompetencji społecznych, komunikacyjnych, rodzicielskich, radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych (śmierci, chorobie, rozstaniu, utracie pracy), radzeniu sobie z poczuciem samotności, zagubienia, niezrozumienia.

Podejście w terapii

W pracy terapeutycznej najistotniejsza jest dla mnie relacja z moim rozmówcą, którą buduję poprzez zaciekawienie, empatię i akceptację. Dopiero wówczas możemy wspólnie wyruszyć w podróż, badając Twoje wewnętrzne krajobrazy. W naszej wspólnej wędrówce, to Ty jest ekspertem od swojego życia, własnych wartości, potrzeb i przeżywania świata, a ja z szacunkiem podążam za tymi historiami, pomagając odnajdywać, nazywać i integrować elementy Twoich wewnętrznych opowieści.

Wykształcenie

Zawodowo jestem psychoterapeutką systemową w procesie certyfikacji (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu), terapeutką par (Katowicki Instytut Psychoterapii), trenerką umiejętności psychospołecznych (Centrum Pomocy Psychologicznej INTRA), neuroterapeutką (Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP), pedagożką specjalną (Akademia Pedagogiki Specjalnej), trenerką FamilyLab Polska. W swojej pracy cenię podejście holistyczne; najbliższy jest mi nurt systemowy, w którym cały czas się rozwijam. Jednak chętnie korzystam również z innych modeli psychoterapii – terapii narracyjnej, IFS, TSR czy pracy z ciałem Aleksandra Lowena oraz technik oddechowych i Mindfulness. Korzystam również z narzędzi neuromotorycznych INPP w pracy z ciałem i ruchem oraz treningu odwrażliwiania i przetwarzania słuchowego JIAS.

Doświadczenie zawodowe

Przez prawie 20 lat doświadczenie zawodowe zdobywam w placówkach pomocowych i edukacyjno – oświatowych, co umożliwia mi pracę z osobami indywidualnymi, rodzinami oraz grupami w szerokim spektrum problemów. Ponad dziesięcioletnia praktyka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pozwoliła mi rozwinąć umiejętności diagnostyczne, terapeutyczne i warsztatowe – cyklicznie prowadzę warsztaty i szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych i psychoedukacyjnych – kompetencji relacyjnych, komunikacyjnych i rodzicielskich. Od 10 lat prowadzę swoją własną praktykę terapeutyczną. Obecnie pracuję również w ramach NFZ w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Św. Trójcy w Płocku.
Jako nauczycielka akademicka współpracuję z Wyższą Szkołą Nauk Pedagogicznych w Warszawie.
Jestem członkinią nadzwyczajną Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu. Swoją praktykę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji u certyfikowanej superwizorki systemowej i superwizorki terapii par oraz doskonaleniu poprzez udział w szkoleniach i warsztatach. W pracy działam na podstawie Kodeksu Etyki Psychoterapeuty.

Dodatkowe informacje

Mnie zatrzymuje opowieść drugiego człowieka, cisza, emocje, przestrzeń, muzyka, las, oddech…
Fascynuje mnie człowiek w każdym wymiarze.

Jeśli chcesz, abym towarzyszyła Ci w procesie terapeutycznym czy rozwojowym, pomagając skontaktować się z własnymi emocjami i potrzebami, pokonać trudności i odnaleźć drogę do siebie, zapraszam Cię do kontaktu.