Arkadiusz Szymanowski

Arkadiusz Szymanowski

Psychoterapeuta, psycholog

Psychoterapia integracyjna, Psychoterapia poznawczo-behawioralna, Psychoterapia psychodynamiczna, psychoterapia humanistyczna

Online lub Płock

Cena: 200 zł/50 min

Certyfikat psychoterapeuty

Obszary wsparcia

Obszary pomocy terapeutycznej

Zajmuję się pomocą psychologiczną i psychoterapią indywidualną osób dorosłych. Pomagam osobom zmagającym się z:

  • depresją,
  • zaburzeniami lękowymi,
  • zaburzeniami nerwicowymi,
  • niskim poczuciem własnej wartości,
  • reakcją na stres i zaburzeniami adaptacyjnymi,
  • zaburzeniami osobowości,
  • problemami ze złością,
  • uzależnieniami.

Podejście w terapii

Jako psychoterapeuta pracuję w nurcie integracyjnym. Psychoterapia integracyjna czerpie techniki i metody pracy z wielu podejść. Metody pracy dostosowywane są do stanu psychicznego i potrzeb pacjenta. Poprzez łączenie elementów pochodzących z różnych szkół terapeutycznych psychoterapeuta jest bardziej elastyczny w decydowaniu o metodach leczenia. Wykorzystuję w swojej pracy różnorodne metody i techniki. W zależności od pacjenta, zgłaszanego tematu i potrzeb dobieram najlepsze metody pracy. Stosuję zarówno elementy terapii poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej, jak i humanistycznej.

Wykształcenie

Jestem psychologiem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem.
Ukończyłem studia magisterskie na kierunku psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (obecna nazwa Uniwersytet SWPS). Zrealizowałem czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie we współpracy z SWPS, które posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.
Ukończyłem Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Posiadam obecnie uprawnienia do prowadzenia psychoterapii uzależnień, wydane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Ponadto ukończyłem szkolenia doskonalące: Studium Pomocy Psychologicznej przy IPZ, Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu BSFT, Kurs podstawowy i rozszerzony Terapii Neurolingwistycznego Programowania NLP w Polskim Instytucie NLP w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe jako psycholog i psychoterapeuta zdobywałem w pracy z dorosłymi w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Św. Trójcy w Płocku, w pracy w wymiarze sprawiedliwości z osobami zaburzonymi psychicznie, a także z dziećmi i młodzieżą w placówkach edukacyjnych. Aktualnie pracuję jako psycholog i psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień. Moje kwalifikacje zawodowe jako psychoterapeuta respektowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dodatkowe informacje

Moją pracę psychoterapeutyczną poddaję corocznej superwizji.
Uczestniczyłem w grupowej terapii własnej, co pozytywnie wpływa na samorozwój psychoterapeuty.
Kontynuuję swój rozwój zawodowy, uczestnicząc w szkoleniach „Psychoterapia poznawczo-behawioralna dorosłych” oraz w szkoleniu terapii schematów.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.